Децата сакаат да тренираат Гимнастика

Ако атлетиката е кралица на спортот, тогаш гимнастиката би ја опишале  како базичен спорт, покрај пливањето исто така.

Спортската гимнастика ја сочинуваат координирани движења, чија крајна цел е да се стекне физичка сила, рамнотежа и координација во простор

разговараме  со Николина Главевска, тренер по гимнастика

Колку децата ја сакаат гимнастиката, на колку години е најдобро да се започне со гимнастика, Дали е потребен само вроден талент, На кое ниво е гимнастиката кај нас и кои се шампиони во гимнастика?

 

Факти за гимнастиката

  • иако поголемиот дел од гимнастичарите најдобрите резултати ги остваруваат помеѓу 14  –  18 година, сепак во 1997 донесено е правило по кое, на Олимпијада не може да се натпреаваруваат помлади од 16 години.
  • гимнастичарите се најуспешни во адолесцентските години
  • само гимнастичарките  изведуваат вежби со музичка придружба

To Top