НАЈДОБРИТЕ ГЕЈМИНГ МАУСИ

Со се повеќе производи на пазарот, во денешно време може да е прилично тешко да се одбери најдобар гејминг mouse.  Сепак покрај сите производи, еден дел се оние најдобрите кои се издвојуваат од останатите. За да биде најдобар гејминг mouse, мора да поседува 3 работи, а тоа се комфорт, перформанс и можност за уредување. Кога станува збор за комфорт, тоа е битен елемент бидејќи маусот мора да е соодветен на дланката.Перформансот е исто така многу важен, бидејќи и најкомфорниот маус не вреди доколку работи лошо, а важно е да има и квалитетен оптички сензор…..
https://www.youtube.com/watch?v=yC4bOPoI_vs
To Top