Зошто овие брендови се разликуваат од другите ???

Тие немаат тајна формула за успех

Имаат позитивни менаџерски тимови свртени кон иднината

Отворено поддршката ја даваат на домашната продукција за деца и млади, затоа што едноставно во младите е иднината

Тие знаат дека поддршката на емисии за млади ДЕНЕС е лојалност и доверба кон нивниот бренд УТРЕ!

To Top