„Мојата професија“ текст Драгана Спасовска, композитор Дарко Шерденковски  пее Бојан Стојков

„Градежен инженер“ текст Драгана Спасовска, композитор Дарко Шерденковски  пее Иван Богоевски

„Енергетска одговорност“ текст Драгана Спасовска, композитор Дарко Шерденковски  пее Марија Цветановска

„Фармер Вања“ текст Ирена Митревска композитор Даниел Митревски пее Марко Крстевки

To Top