ДЕТСКИ БИБЛИОТЕКИ ВО СВЕТОТ

Кога би имале вакви библиотеки повеќе, тогаш не би било потребно да се грижиме за „читачката криза“ помеѓу новите генерации.

Неодамна во Мексико отворена е библиотека, на  која ниту едно дете не би имало  забелешка….

To Top